JEMEN

Místo největší humanitární krize současnosti

Pátý rok války

19. března tomu bude 5 let od vypuknutí krvavé války v Jemenu, která připravila o život více než 70 000 lidí. Konflikt zanechal miliony lidí bez domova, bez přístupu k pitné vodě, potravinám nebo k základní lékařské péči. Mezi přeživšími se šíří cholera a další choroby.

Krize se prohlubuje každým dnem
Potraviny, pitná voda a léky se staly pro jemenské civilisty nedostupnými komoditami. CARE je proto pomáhá distribuovat na místě. Neobejdeme se však bez Vaší finanční pomoci.

Šestiměsíční Zahra je jednou z 1,8 milionů dětí trpících akutní podvýživou

24 mil. lidí
potřebuje
humanitární pomoc

3,2 mil. lidí trpí
akutní podvýživou
z toho 1,8 mil. dětí
do 5 let

17,8 mil. osob nemá
přístup k pitné vodě


Bojujte s námi za záchranu dětských životů. Bojujte s CARE!

VYBERTE SI